IPC 

Het international Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. 
Alles verandert: werk, carrières, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet alleen meer om kennis. Er wordt meer van je verwacht. Er worden andere vaardigheden van je verwacht. Je hebt dus meer nodig om jezelf staande te houden in de maatschappij. IPC biedt een programma aan dat gericht is om de maatschappij van nu. Effectief leren staat hierin centraal.  Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces, ze leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. In het curriculum wordt er ook aandacht besteed aan onder andere zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen. 

IEYC

Onderdeel van IPC is het IEYC (Early Years). IEYC bieden wij aan in de peuter- en kleutergroepen. Hierbij staat ook het thematisch leren centraal, maar wordt dit spelenderwijs aangeboden. In de klas zijn verschillende hoeken te vinden die te maken hebben met het thema. Binnen het thema hebben wij verschillende 'focussen'. We focussen ons dan op een kleiner onderdeel van het thema, bijvoorbeeld huisdieren in het thema Beestenboel. 

Units

Het IPC- curriculum werkt met thema's. Deze thema's worden binnen IPC 'units' genoemd. De units zijn zo ontworpen dat kinderen enthousiast en gemotiveerd raken. Dit versterkt het leerproces. De units zijn zeer gevarieerd en sluiten aan bij de kerndoelen. Ook wordt het curriuculum regelmatig aangepast met oog voor de actualiteit en veranderingen in de wetenschap. De focus ligt echter op het leerproces, waarbij de unit aansluit op de emotionele en geestelijke ontwikkeling.

Meer informatie? Kijk eens op de website van IPC/ IEYC 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT