Leerlingenraad

Bij ons op school hebben wij een leerlingenraad. Vier kinderen, uit groep 5 t/m 8, overleggen maandelijks met de directeur juf Natalie over dingen die bij de kinderen spelen. Het kan gaan over allerlei zaken, zoals: wensen m.b.t. speelgoed, spelregels, samenwerking tussen leerlingen, de speeltuin, omgang met elkaar.

Aan het begin van elk schooljaar worden verkiezingen gehouden, waarbij de kinderen van groep 5 t/m 8 stemrecht hebben. Kinderen, die in de leerlingenraad zitting willen nemen, kunnen zich van te voren aanmelden als kandidaat.

Dit is de leerlingenraad van dit schooljaar

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT