Bestuur

Kindcentrum De Bosrand valt samen met de andere openbare basisscholen onder het bestuur van Stichting Wolderwijs, dat het basisonderwijs voor de openbare scholen verzorgt. Het bestuur zetelt in Zuidwolde. Het motto van stichting Wolderwijs is

"Wolderwijs ontwikkelt".

Wilt u meer weten over ons bestuur klik dan hier om naar hun site te gaan.

Schoolgids Stichting Wolderwijs 
De schoolgids van Wolderwijs vindt u hier en bevat informatie voor ouders, verzorgers en leerlingen. Iedere school afzonderlijk heeft een eigen schoolgids met informatie over de werkwijze op die school.

Documentatie Wolderwijs

Onze folder

Leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten

Vakantieregeling

Vakantierooster 2022-2023
Dit is de vakantieregeling waarop de scholen van Wolderwijs hun vakantierooster baseren. Het vakantierooster kan dus iets verschillen per school.

Koersplan 

Koersplan Wolderwijs 'De krachten gebundeld' 2019-2023

Inspectierapport 2019

Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen 2019

Beleidsplan 

leerlingen

Statuten

Managementstatuut (bestuursreglement)

Financiële stukken

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021

Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2023
Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024
Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025

Leveringsvoorwaarden Kinderopvang

Leveringsvoorwaarden

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT