Ouderraad

De ouderraad van De Bosrand is een actieve groep van ouders/verzorgers, die de leerkrachten en de school helpt met het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen. Een aantal activiteiten, dat de OR (mede)organiseert zijn het Sinterklaas- en het kerstfeest, het voorleesontbijt en de feestavond. De ouderraad int en beheert de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolreisgelden en de inkomsten van het oud-papier. Over het beheer van deze gelden wordt jaarlijks in oktober/ november verantwoording afgelegd en ligt een financieel jaaroverzicht ter inzage. In deze periode vinden er ook verkiezingen plaats. Een ouderraadslid gaat de functie aan voor drie jaar. Dit kan een periode verlengd worden.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:
· Miranda Kuijer - voorzitter
. Richard - secretaris
· Mark Hilbrands - penningmeester
. Anneloes den Ouden - lid
. Ilona Benjamins - lid
. Marjolein Blankert - lid 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt eind oktober vastgesteld. Voor het schooljaar 2022/2023 is de ouderbijdrage vastgesteld op:
€ 20,00 voor het eerste kind van een gezin
€ 17,50 voor het tweede kind van een gezin
€ 12,50 voor het derde kind van een gezin (en verdere kinderen)
Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt om allerlei activiteiten van de ouderraad te bekostigen. U ontvangt van de penningmeester een uitnodiging om de bijdrage te betalen. Als een leerling in de loop van het schooljaar wordt aangemeld, wordt een gedeelte van de bijdrage gevraagd. Het rekeningnummer van de ouderraad is NL25RABO037.62.16.530 t.n.v. Ouderraad obs De Bosrand.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT