Ouderraad

De ouderraad van De Bosrand is een actieve groep van ouders/verzorgers, die de leerkrachten en de school helpt met het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen. Een aantal activiteiten, dat de OR (mede)organiseert zijn het Sinterklaas- en het kerstfeest, het voorleesontbijt en de feestavond. De ouderraad int en beheert de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolreisgelden en de inkomsten van het oud-papier. Over het beheer van deze gelden wordt jaarlijks in oktober/ november verantwoording afgelegd en ligt een financieel jaaroverzicht ter inzage. In deze periode vinden er ook verkiezingen plaats. Een ouderraadslid gaat de functie aan voor drie jaar. Dit kan een periode verlengd worden.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:
· Miranda Kuijer - voorzitter
. Richard - secretaris
· Mark Hilbrands - penningmeester
. Anneloes den Ouden - lid

. Ilona Benjamins - lid
. Marjolein Blankert - lid 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten. Voor het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage vastgesteld op €27,50 per kind. Het is mogelijk dat deze bedragen worden aangepast. Dan informeert de ouderraad de ouders hierover en vraagt hun instemming via de MR. Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt om allerlei activiteiten vanuit de ouderraad te bekostigen, zoals Sinterklaas, kerst, etc. U ontvangt van de penningmeester een uitnodiging om de bijdrage te betalen. Als een leerling in de loop van het schooljaar wordt aangemeld, wordt een gedeelte van de bijdrage gevraagd. Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL25RABO037.62.16.530 t.n.v. Ouderraad De Bosrand.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT