Groep 8

In groep 8 hebben we les van juf Renate en juf Malène. 's Ochtends hebben we les met groep 7. 's Middags zitten groep 5 en 6 ook bij ons in de groep. Juf Jeanette geeft ons dan ook les. We hebben een fijne groep. We hebben met elkaar afgesproken dat we respect en rust heel belangrijk vinden. Daarnaast willen we het gezellig hebben in de groep. Met elkaar zorgen we voor een fijne groepssfeer.

Dit leren wij

Met de vakken rekenen en taal werken we op Chromebooks. Spelling doen we in ons werkboek en voor een deel op onze Chromebook. Naast instructies van de juf werken we ook zelfstandig aan een weektaak. We werken alleen, maar we krijgen ook samenwerkingsopdrachten. Een goede werksfeer vinden we belangrijk, dus tijdens het werken heerst er altijd veel rust.

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zijn opgenomen in themaonderwijs. Dat heet IPC. We doen veel onderzoekjes en leren veel door samenwerken. Ook de creatieve vakken vallen hieronder. In totaal werken we hier drie middagen per week aan.
Tot slot moeten wij nog vertellen dat we ook GVO (godsdienst) of HVO (humanistisch vormingsonderwijs) hebben. Er worden dan mooie verhalen verteld waar wij veel van leren.

Wij vinden het erg leuk om de oudste leerlingen van de school te zijn. Als we bijvoorbeeld met de hele school een natuurproject doen mogen de wij de groepsleiders zijn en we gaan ook weleens voorlezen aan jongere kinderen.
Ook gaan we tijdens dit schooljaar al kijken bij de scholen voor voortgezet onderwijs. Samen met onze ouders bespreken we dan met de juf naar welke school we zullen gaan en dan hebben we daar in juni een kennismakingsdag.

Huiswerk

Het is fijn als ouders/verzorgers samen met de kinderen willen werken aan het huiswerk. Wij hebben ook een huiswerkmap waar alles instaat. 

  • Voor topo krijgen wij steeds een deel van de wereld om te leren. 
  • Bij Engels worden de woorden van elk blok geleerd. 
  • Elk jaar hebben we een boekbespreking en een spreekbeurt, die we thuis moeten voorbereiden.  

Oefensites

Op de computer kunnen wij ook veel leerzame dingen doen. Dat doen we op school ook regelmatig. Maar thuis kan dat ook. Hier zijn een paar sites, die voor groep 8 leerzaam zijn:
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT