Groep 6

In de ochtend zijn wij een groep met groep 5. In de middag krijgen we les in groep 5 t/m 8. De juf legt ons om beurten iets uit en daarna gaan wij zelfstandig aan de slag. Dat kunnen we al heel goed. Vaak doen we ook iets samen. Daar leer je goed van samen te werken. We krijgen in de ochtend les van juf Jeanette en juf Malène, maar in de middag ook van juf Renate. 

Dit leren wij

We leren elke dag veel nieuwe dingen bij rekenen, taal en spelling. Daarvoor hebben een weektaak waar alles op staat. Dat is handig, want dan kun je zelf in je eigen tempo werken. Wij werken veel op onze Chromebook. Rekenen, taal en spelling doen wij hierop. De juffen kunnen dan direct zien hoe het met ons gaat. Elke dag doen wij ook nog automatiseringssommen. Wij werken met het programma van Snappet, daar zijn alle taal- en rekenlessen digitaal. Het is erg handig, want je ziet direct of iets goed of fout is. Spelling doen wij wel in een werkboek en schrift. Dus wij hebben weinig schriften en boeken op tafel!

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zijn opgenomen in themaonderwijs. Dat heet IPC. We doen veel onderzoekjes en leren veel door samenwerken. Ook de creatieve vakken vallen hieronder. In totaal werken we hier drie keer per week aan.
Dit jaar leren we ook voor het eerst topografie. Dat gaat over Nederland. Ook hebben we dit jaar Engels. Dan hebben we het over allerlei onderwerpen, zoals kleuren, het verkeer, de dieren en over jezelf.
Tot slot moeten wij nog vertellen dat we ook GVO (godsdienst) of HVO (humanistisch vormingsonderwijs) hebben. Er worden dan prachtige verhalen verteld en waar wij veel leren.
En we houden allemaal een spreekbeurt en een boekbespreking.

Huiswerk

Het is fijn als ouders/verzorgers samen met de kinderen willen werken aan het huiswerk. Al ons huiswerk krijgen we in een mapje mee naar huis. 

  • Voor topo krijgen wij steeds een provincie om te leren. 
  • Bij Engels worden de woorden van elk blok geleerd. 
  • Elk jaar hebben we een boekbespreking en een spreekbeurt, die we thuis moeten voorbereiden. 
  • Het kan zijn, dat we, als we iets moeilijk vinden, voor een bepaald vak extra oefenstof mee krijgen.

Oefensites

Op de computer kunnen wij ook veel leerzame dingen doen. Dat doen we op school ook regelmatig. Maar thuis kan dat ook. Hier zijn een paar sites, die voor groep 6 leerzaam zijn:

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT