Groep 5

In de ochtend zijn wij een groep met groep 6. In de middag krijgen we les in groep 5 /m 8. We krijgen in de ochtenden les van juf Jeanette en juf Malène en in de middag ook van juf Renate. De juf legt ons om beurten iets uit en daarna gaan wij zelfstandig aan de slag. Dat kunnen we al heel goed. Vaak doen we ook iets samen. Daar leer je goed van samen te werken.

Dit leren wij

In groep 5 werken we met les- en werkboeken. Zo werken we met Pluspunt voor rekenen, TaalActief voor taal en Staal voor spelling. Op papier zijn we nog bezig met schrijven en leren we goed en duidelijk de lesstof. 

We gaan verder met de tafels bij rekenen. Halverwege het jaar komen de deeltafels erbij, maar als je de tafels onder de knie hebt, lukken de deeltafels ook wel. Verder maken we sommen tot 1000.

We lezen nog heel veel, dat is ook nodig, omdat wij ook moeten leren begrijpen wat de opdrachten en vragen zijn. Dit heet Begrijpend Lezen. Dat is een heel belangrijk vak op school. Begrijpend lezen heb je bij alle vakken nodig!
Vanaf groep 5 krijgen wij ook geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zijn opgenomen in themaonderwijs. Dat heet IPC. We doen veel onderzoekjes en leren veel door samenwerken. Ook de creatieve vakken vallen hieronder. In totaal werken we hier drie middagen per week aan.

Gym hebben we 2x per week, op dinsdag en donderdag, 1x met juf Suzanne en 1x met juf Malène of juf Jeanette.

Huiswerk

Het zou fijn zijn als ouders/verzorgers samen met hun kind(eren) willen werken aan het huiswerk.

  • De tafels van 6 t/m 9 zijn nieuw dit jaar en de andere tafels worden herhaald.
  • Dit jaar hebben wij voor het eerst Engels. De woorden worden per blok getoetst.
  • Het zou fijn zijn als de ouders ook thuis iedere dag willen lezen met hun kind.

Oefensites:

Op de computer kunnen wij ook veel leerzame dingen doen. Dat doen we op school ook regelmatig. Maar thuis kan dat ook. Hier zijn een paar sites, die voor groep 5 leuk zijn:

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT