Groep 4

Dit zijn wij

In groep 4 hebben les van juf Linda en juf Malène. We zitten samen met groep 3 in de klas. De juf legt ons om beurten iets uit en daarna gaan wij zelfstandig aan de slag. Dat kunnen we al heel goed. Vaak doen we ook iets samen. Daar leer je goed van samen te werken.

Dit leren wij

In groep 4 werken wij in werkboeken. Rekenen, taal, spelling, woordenschat maken wij in onze les-en werkboeken. Schrijven vinden we ook belangrijk en daarom doen we dat 4x per week.

We leren de tafels. Hier oefenen we veel mee. Het zou fijn zijn dat we de tafels ook thuis gaan oefenen. Als we een tafel kennen, krijgen we een sticker op ons tafeldiploma. Verder maken we sommen tot 100 en leren we klokkijken en meten.
Bij spelling leren we hoe we woorden moeten schrijven. We krijgen elke dag een dictee.
In groep 4 lezen we nog heel veel. Elke dag gaan we 15 minuten stillezen. Ook krijgen we les in hoe wij moeilijkere woorden kunnen lezen. Het is de bedoeling dat we ook thuis blijven oefenen met lezen zodat wij mooie boeken kunnen lezen.

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zijn opgenomen in themaonderwijs. Dat heet IPC. We doen veel onderzoekjes en leren veel door samenwerken. Ook de creatieve vakken vallen hieronder. In totaal werken we hier drie middagen per week aan.

Gym hebben we 2x per week, op dinsdag en donderdag. Juf Suzanne geeft op dinsdag gym en juf Malène of juf Jeanette geeft op donderdag gym.

Huiswerk

Het zou fijn zijn als ouders/verzorgers samen met hun kind willen werken aan het huiswerk:

• Lezen

In groep 4 wordt veel gelezen op school. Het zou fijn zijn als de ouders ook thuis iedere dag willen lezen met hun kind.

• Tafels
Tafels worden regelmatig meegegeven naar huis om deze thuis te oefenen. De kinderen moeten de tafels 1 t/m 5 en 10 aan het eind van groep 4 kennen, zowel heen, terug als door elkaar. Er zijn leuke spelletjes te vinden op internet om de tafels thuis te oefenen. Een leuke app is tafelmonsters.

 

 

Oefensites:

Op de computer kunnen wij ook veel leerzame dingen doen. Dat doen we op school ook regelmatig. Maar thuis kan dat ook. Hier zijn een paar sites, die voor groep 4 leuk zijn:

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT