Groep 1

Dit zijn wij

Wij zijn de kinderen die in groep 1 van De Bosrand zitten. Onze juffen heten juf Femmy en juf Betty. Wij delen de juffen met groep 2. We spelen samen een poosje buiten of doen een spel binnen.

Op dinsdagmiddag hebben we gym in de sportzaal met juf Suzanne. Op woensdag mogen we altijd speelgoed van thuis meenemen om aan elkaar te laten zien en natuurlijk om er mee te spelen. Op maandag, dinsdag en woensdag eten we allemaal op school, dat is erg gezellig. Op donderdag- en vrijdagmiddag zijn wij vrij.