Directeur

Schoolcoördinator


Onze directeur is Karin Hartman. Zij is voor twee dagen per week verbonden aan onze school. De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie en houdt zich onder andere bezig met onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en financiën.
Onze directeur is tevens de directeur van obs De Klimtoren in Drogteropslagen. Daardoor is zij op wisselende tijden aanwezig.
 
De directeur is, indien op school niet bereikbaar,  op het volgende telefoonnummer te bellen:
06 13608109

Aanwezigheid voor de komende week: 
Maandagmorgen 11 november   
Dinsdagmiddag 12 november
Donderdagmorgen 14 november 
Vrijdagmorgen 15 november


 

Onze school heeft een schoolcoördinator. Voor De Bosrand is dat Renate Tissing. Zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders als de directeur niet aanwezig is. Zij houdt zich bezig met  onderwijsinhoudelijke en organisatiorische zaken.
Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.