GROEP 8

Dit ben ik: 

Ik zit in groep 8. Juf Renate en juf Coos geven les. Ik zit met groep 6, 7 en 8 samen in een lokaal. De kinderen van onze drie groepen zitten door elkaar en de plekken wisselen na elke vakantie. Zo kom je bij steeds andere kinderen te zitten. Juf helpt onze groepen om beurten. Ze geeft elke groep apart uitleg en er is ook een instructietafel, waaraan juf instructie geeft en ons kan helpen als we nog een probleem hebben. We hebben dag- en weektaken. We werken al veel zelfstandig, maar doen ook veel samenwerkingsopdrachten. Met samenwerken kun je goed van elkaar en met elkaar leren.

Dit leren wij: 

In groep 8 wordt naar de Citotoets toegewerkt. Naast degewone reken-, taal- en leeslessen herhalen we leerstof, waar we nog problemen mee hebben en we gaan dieper op de stof in. Heel belangrijk is dat wij goed kunnen begrijpend lezen. Dat heb je namelijk overal bij nodig.
Een aantal vakken doen we met behulp van tablets: tabletonderwijs van Snappet. Spelling, rekenen, taal en soms ook automatiseren, studievaardigheden en woordenschat doen we hiermee. De juffen kunnen ons veel sneller helpen. Ze zien direct of wij het goed doen.
De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zijn opgenomen in themaonderwijs. Dat heet IPC. We doen veel onderzoekjes en leren veel door samenwerken. Ook de creatieve vakken vallen hieronder. In totaal werken we hier drie middagen per week aan.
Tot slot moeten wij nog vertellen dat we ook GVO (godsdienst) of HVO (humanistisch vormingsonderwijs) hebben. Er worden dan prachtige verhalen verteld en waar wij veel leren.

Wij vinden het erg leuk om de oudste leerlingen van de school te zijn. Als we bijvoorbeeld met de hele school een natuurproject doen mogen de wij de groepsleiders zijn en we gaan ook weleens voorlezen aan jongere kinderen.
Ook gaan we tijdens dit schooljaar al kijken bij de scholen voor voortgezet onderwijs. Samen met onze ouders bespreken we dan met de juf  naar welke school we zullen gaan en dan hebben we daar in juni een kennismakingsdag.

Huiswerk: 
Het is fijn als ouders samen met de kinderen willen werken aan het huiswerk.
In groep 8 krijg je wekelijks huiswerk mee. Op deze manier leer je goed plannen. Dat is als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het is ook als voorbereiding op de Cito-eindtoets. 
Een deel van het huiswerk staat op deze site. Dat is Engels en ook topo. De voorbereidende Cito-oefeningen staan niet op de site, maar gaat in overleg met de juf, het hangt er vanaf wat je als kind nodig hebt.
Klik hier voor het huiswerk.
En we doen de spellingkampioen. Iedere week krijgen we een serie woorden om thuis te leren. Daarna wordt het overhoord. We krijgen de woorden mee naar huis, maar hier staan ze ook.
 
Oefensites: 

Op de computer kunnen wij ook veel leerzame dingen doen. Dat doen we op school ook regelmatig. Maar thuis kan dat ook. Hier zijn een paar sites, die voor groep 8 leerzaam zijn:

verkeersexamen vragen
wrts
rekenen cito tijd en geld
topografie oefenen met topomania
symbaloo 2 NIEUW!
symbaloo pagina met oefeningen voor Cito eindtoets
heel veel werkwoordspelling
werkwoordspelling oefenen 
meer werkwoordspelling
topo oefenen
meester michael
leestekens oefenen
jufbetty