GROEP 7

Dit zijn wij: 

Wij zitten met 8 kinderen in groep 7. Het is gezellig bij groep 6 en 8 in de klas. Alle groepen zitten door elkaar heen en er wordt vaak gewisseld van plek. We hebben les van juf Coos en juf Renate. We werken veel zelfstandig en doen dat via onze weektaak. Als er iemand extra uitleg nodig heeft, mag je bij de juf zitten aan de instructietafel. De andere kinderen werken dan door aan hun eigen tafel.

Dit leren wij: 
Bij taal werken we uit Taal Actief. Het gaat dan over woordenschat, schrijven, spreken/luisteren en taalbeschouwing.Bij het laatste onderdeel zijn we vooral bezig met zinsontleden en woordsoorten. Met rekenen krijgen we nu voor het eerst les in procenten en gaan we verder met breuken en grote sommen.
We werken al een aantal jaren op tablets (Snappet). Dat is leren zonder boeken en schriften. We rekenen, doen taal en spelling en soms ook automatiseren en studievaardigheden op de tablets. De juf kan ons goed volgen en snel helpen als we het moeilijk vinden.
De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zijn opgenomen in themaonderwijs. Dat heet IPC. We doen veel onderzoekjes en leren veel door samenwerken. Ook de creatieve vakken vallen hieronder. In totaal werken we hier drie middagen per week aan.
Tot slot moeten wij nog vertellen dat we ook GVO (godsdienst) of HVO (humanistisch vormingsonderwijs) hebben. Er worden dan prachtige verhalen verteld en waar wij veel leren.
Engels hebben we ook. We doen veel met het digibord. Bij de lessen horen, filmpjes, liedjes en een werkboek.
In groep 7 doen de kinderen altijd mee aan het verkeersexamen.
 
Huiswerk: 

We krijgen Engels en topo mee om thuis te leren. Verder hebben we ook nog een boekbespreking en een spreekbeurt.
En we doen de spellingkampioen. Iedere week krijgen we een serie woorden om thuis te leren. Daarna wordt het overhoord. We krijgen de woorden mee naar huis, maar hier staan ze ook.

Dit huiswerk staat ook allemaal op onze huiswerkpagina. Dat is handig, want dan kunnen we altijd zien wanneer we iets moeten leren. Ook kunnen onze ouders zien wat wij moeten doen. We krijgen aan het begin van het jaar ook een huiswerkmap met alles mee naar huis.

Klik hier voor ons  huiswerk.
 
Oefensites: 

Op de computer kunnen wij ook veel leerzame dingen doen. Dat doen we op school ook regelmatig. Maar thuis kan dat ook. Hier zijn een paar sites, die voor groep 7 leerzaam zijn:

wrts
topografie oefenen met topomania
oefenen voor de cito-toetsen
werkwoordspelling oefenen 
meer werkwoordspelling
topo oefenen
meester michael 
leestekens
jufbetty
VVN: de kids site
verkeersexamenvragen oefenen