GROEP 6

Dit zijn wij:

Wij zijn de leerlingen uit groep 6. Onze groep bestaat uit 7 kinderen. Vier ochtenden zitten wij in een combi met groep 5. De andere momenten zitten wij in de combi groep 6, 7 en 8.
 
Dit leren wij:

We leren elke dag veel nieuwe dingen bij rekenen, taal en spelling. Daarvoor hebben een weektaak waar alles op staat. Dat is handig, want dan kun je zelf in je eigen tempo werken. Wij werken veel op ons chromebook. Rekenen, taal en spelling doen wij hierop. De juffen kunnen dan direct zien hoe het met ons gaat. Elke dag doen wij ook nog automatiseringssommen. Wij werken met het programma van Snappet, daar zijn alle taal- en rekenlessen digitaal. Het is erg handig, want je ziet direct of iets goed of fout is. Spelling doen wij wel in een werkboek en schrift. Dus wij hebben weinig schriften en boeken op tafel!
 

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zijn opgenomen in themaonderwijs. Dat heet IPC. We doen veel onderzoekjes en leren veel door samenwerken. Ook de creatieve vakken vallen hieronder. In totaal werken we hier drie keer per week aan.
Dit jaar leren we ook voor het eerst topografie. Dat gaat over Nederland. 
Ook hebben we dit jaar Engels. Dan hebben we het over allerlei onderwerpen, zoals kleuren, het verkeer, de dieren en over jezelf. 
Tot slot moeten wij nog vertellen dat we ook GVO (godsdienst) of HVO (humanistisch vormingsonderwijs) hebben. Er worden dan prachtige verhalen verteld en waar wij veel leren.
En we houden allemaal een spreekbeurt en een boekbespreking.

Huiswerk:

Het is fijn als ouders/verzorgers samen met de kinderen willen werken aan het huiswerk. Al het huiswerk staat op de eigen huiswerkpagina van groep 6:  klik hier voor het huiswerk. Wij hebben ook een huiswerkmap waar alles instaat.

  • Spellingkampioen: het wekelijks inoefenen van een reeks woorden. De kinderen krijgen de woorden mee naar huis. Briefje een keer kwijt? Geen nood. Hier staan de woorden ook. 
  • Voor topo krijgen wij steeds een provincie om te leren. We krijgen een cijfer voor de toets.
  • Bij Engels worden de woorden van elk blok geleerd. Die woorden staan ook op de site. 
  • ‚ÄčElk jaar hebben we een boekbespreking en een spreekbeurt, die we thuis moeten voorbereiden.
    ‚ÄčOp de huiswerkpagina van onze groep kun je zien wat wij moeten doen. 
  • Het kan zijn, dat we, als we iets moeilijk vinden, voor een bepaald vak extra oefenstof mee krijgen.
     
Oefensites:

Op de computer kunnen wij ook veel leerzame dingen doen. Dat doen we op school ook regelmatig. Maar thuis kan dat ook. Hier zijn een paar sites, die voor groep 6 leerzaam zijn:

wrts
topografie oefenen met topomania
werkwoordspelling oefenen
meer werkwoordspelling
topo nederland
topo oefenen
meester michael
jufbetty
allerlei rekenoefeningen
verkeer: VVN site
verkeer: examenvragen oefenen

 

 
.