GROEP 3

 

Dit zijn wij:   


Wij zijn de kinderen van groep 3. In onze klas zitten 5 kinderen. Wij hebben les van juf Linda en juf Malène. Op 4 ochtenden zitten we samen met groep 4 in de klas. Op de andere momenten komt groep 5 er ook bij. De juf legt ons om beurten iets uit en daarna gaan wij zelfstandig aan de slag. Dat kunnen we al heel goed. Vaak doen we ook iets samen. Daar leer je goed van samen te werken. 

Dit leren wij:

In groep 3 leren we lezen. We hebben daar heel veel materialen voor o.a. leesboeken en werkboeken. De methode heet ‘Lijn 3’. Thuis oefenen we ook regelmatig. Dat doen we door een leesboekje te lezen of te oefenen met het computerprogramma van Lijn 3.
Met rekenen leren we echte sommen maken. We gebruiken een fijne rekenmethode, die heet ‘Wereld in getallen 4’. We hebben in groep 3 allemaal werkboeken. We hebben naast onze dagtaak ook extra taken. Deze taken staan op het bord en als we klaar zijn met onze taak, mogen we daar een extra taak uitkiezen. Natuurlijk werken wij ook op de computer/ Ipad. Juf heeft daar programma's op staan, waar wij iets van leren.

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zijn opgenomen in themaonderwijs. Dat heet IPC. We doen veel onderzoekjes en leren veel door samenwerken. Ook de creatieve vakken vallen hieronder. In totaal werken we hier drie middagen per week aan.

Gym hebben we 2x per week, op dinsdag en donderdag, Op beide dagen is er een vakleerkracht; op dinsdag juf Maike en op donderdag juf Marjorie.

Lijn 3:

Hieronder kunt u de leesbladen ophalen van Lijn 3. Op deze leesbladen staan woordrijen en zinnen. De leesbladen zijn verdeeld per thema. Hier kunt u vinden bij welk thema we zijn.

Voor de ouders:

Elke dag lezen we in het rijtjesboek. In dit rijtjesboek staan woordrijen en zinnen. Ook ouders kunnen dit thuis oefenen m.b.v. de leesbladen. Het lezen van de leesbladen is een goede oefening om goed en vlot te leren lezen. De leesbladen per thema staan in  PDF-bestanden op deze pagina.
 
Ook kunt u thuis de woorden oefenen d.m.v. dobbelsteenlezen. De kinderen vinden dit erg leuk om te doen! Uw kind gooit met de dobbelsteen en leest de woordrij die daarbij hoort. Hieronder staan de oefenbladen voor dobbelsteenlezen per thema.

Op school bieden we zingend lezen aan. Dit houdt in dat de kinderen de letters niet 1 voor 1 gaan spellen maar de letters al zingend aan elkaar gaan plakken. De 1e letter wordt aangehouden. Het kind kijkt alvast naar de 2e letter en plakt deze er aan vast. Zo doet hij/ zij dit ook bij de volgende letter(s). Bijv. rrrrooosss. Hier vindt u meer informatie over zingend lezen.

Als u elke dag 5 minuutjes oefent geeft dat zeker resultaat! 
 
Leesbladen

Thema 1 Thema 2 Thema 3 Thema 4 Thema 5 Thema 6
Thema 7 Thema 8 Thema 9 Thema 10 Thema 11 Thema 12
 
Dobbelsteenlezen
 
Thema 1 Thema 2 Thema 3 Thema 4 Thema 5 Thema 6
Thema 7 Thema 8 Thema 9 Thema 10 Thema 11 Thema 12
 
Oefensites:

Op de computer kunnen wij ook veel leerzame dingen doen. Dat doen we op school ook regelmatig. Maar thuis kan dat ook. Hier zijn een paar sites, die voor groep 3 leuk zijn:

www.sommenplaneet.nl
oefenen voor de cito-toetsen
woordentrainer
jufbetty
kenny