GROEP 2Dit zijn wij:

Wij zijn de kinderen die in groep 2 van De Bosrand zitten. Onze juf heet juf Femmy. Wij delen de juf met groep 1.  We doen ook samen leuke spelletjes binnen of buiten. Wij hebben onze eigen hoek in de klas om te werken, dit noemen wij de leerhoek. We gymmen op dinsdagmiddag in de sportzaal. Gym geeft juf Maike. Op donderdag is juf Femmy vrij en is juf Mieke in de klas.
Op woensdag mogen we altijd speelgoed van thuis mee nemen .... om elkaar te laten zien en natuurlijk om er mee te spelen. Op maandag, dinsdag en woensdag eten we allemaal op school, dat is erg gezellig.
Op donderdag- en vrijdagmiddag zijn wij vrij.

Dit leren wij:                 

Wij werken/leren het hele jaar over verschillende thema's. Daar worden dan boekjes en gedichtjes over gelezen, liedjes over gezongen, woorden en letters bij gezocht en werkjes over gemaakt.
's Morgens als we op school komen, staan onze stoeltjes al aan een tafel. Daar doen we dan onze start/inloop opdracht. Soms nog even samen met papa en/of mama. Op maandag staan de stoeltjes in de kring met een kar met boekjes of spelletjes waaruit we kunnen kiezen als we vroeg op school zijn. We beginnen dan altijd met de praatkring, we hebben elkaar op maandag zoveel te vertellen. Na de inloop gaan we in de kring, dan doet juf iets met ons allemaal samen: een spel, een verhaal of een lied. Ook weleens iets met letters en cijfers. Of toneelstukjes. Daarna gaan we aan het werk. Juf doet dan iets met een groepje. De rest kiest iets van het takenbord. Daar staan voor een hele week werkjes op, die passen in ons thema, zo leren wij zelf al iets te plannen. Vaak doen we ook iets met twee of drie kinderen, dan leren wij goed samenwerken. We spelen ook graag in de poppenhoek, bouwhoek of boekenhoek. Bijna elke week leren wij een letter. Die komt dan op het magneetbord en we hebben ook bussen met de letters. We zoeken dingen die met die letter beginnen en we mogen het ook al opschrijven. Dat vinden we erg leuk. Juf leert ons ook al veel over cijfers en andere dingen die met rekenen te maken hebben. We hebben hele leuke taalpoppen en rekenpoppen die ons daarbij helpen.

We beginnen dit schooljaar met het thema: Raai de kraai (onze pop van kleuterplein), vlinders, Vriendschap in de Kinderboekenweek en natuurlijk de herfst.

Oefensites:

Op de Ipad en op de computer kunnen wij ook veel leerzame dingen doen. Dat doen we op school ook regelmatig. Maar thuis kan dat ook. Hier zijn een paar sites, die voor kleuters leuk zijn:
oefenen voor de cito-toetsen
digitale prentenboeken
rekenweb
kenny
kleuterspel
bobo
jufbetty
verzamelsite met spelletjes ed
kleuterportaal