Ouderraad

De ouderraad van De Bosrand is een actieve groep van 5 ouders/verzorgers, die de leerkrachten en de school helpt met het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen. Een aantal activiteiten, dat de OR (mede)organiseert zijn het Sinterklaas- en het kerstfeest, het voorleesontbijt, de feestavond. De ouderraad int en beheert de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolreisgelden en  de oud-papier inkomsten. Over het beheer van deze gelden wordt tijdens de zakelijke ouderavond in oktober verantwoording afgelegd. Op deze avond worden ook verkiezingen gehouden voor de ouderraad.
 
De ouderraad bestaat uit de volgende personen:
 
·         Lianne van Goor - voorzitter
·         Miranda Kuijer - secretaris
·         Arvid Toersen - penningmeester
·         Harjo Bork - lid
·         Rebecca Berkhout - lid
 
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld op de zakelijke ouderavond in oktober.
Voor het schooljaar 2017/2018 is de ouderbijdrage vastgesteld op:
€ 17,50 voor het eerste kind van een gezin
€ 14,00 voor het tweede kind van een gezin
€   8,00 voor het derde kind van een gezin (en verdere kinderen)
 
Het is mogelijk dat deze bedragen tijdens de zakelijke ouderavond worden aangepast.
Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt om allerlei activiteiten van de ouderraad te bekostigen. U ontvangt van de penningmeester een uitnodiging om de bijdrage te betalen. Als een leerling in de loop van het schooljaar wordt aangemeld, wordt een gedeelte van de bijdrage gevraagd. Op de zakelijke ouderavond (zie jaarkalender) wordt een jaarverslag en een financieel overzicht aangeboden. Het rekeningnummer van de ouderraad is NL25RABO037.62.16.530 t.n.v. Ouderraad obs De Bosrand.