Protocollen & documenten

Op deze pagina staan protocollen en andere documenten,
die wij als school hebben en die van belang zijn voor de ouders. 
 
Social media
Protocol schorsen en verwijderen
Luizenprotocol
Pestprotocol
Zwemprotocol
Schoolondersteuningsplan
Klachtenregeling Wolderwijs
Klokkenluidersregeling PO
AVG