Protocollen & documenten

Op deze pagina staan protocollen en andere documenten,
die wij als school hebben en die van belang zijn voor de ouders. 
 
Luizenprotocol
Social media
Klokkenluidersregeling PO
Pestprotocol
Klachtenregeling Wolderwijs
Schoolondersteuningsplan
Protocol schorsen en verwijderen