LEERLINGENRAAD

Bij ons op school hebben wij een leerlingenraad. Vier kinderen, uit groep 5 t/m 8, overleggen maandelijks met de directeur juf Karin over dingen die bij de kinderen spelen. Het kan gaan over allerlei zaken, zoals: wensen m.b.t. speelgoed, spelregels, samenwerking tussen leerlingen, de speeltuin, omgang met elkaar.
Aan het begin van elk schooljaar worden verkiezingen gehouden, waarbij de kinderen van groep 5 t/m 8 stemrecht hebben. Kinderen, die in de leerlingenraad zitting willen nemen, kunnen zich van te voren aanmelden als kandidaat.