GROEP 5

Dit zijn wij: 
Wij zitten in groep 5. Wij hebben les van juf Linda en juf Kim. Groep 3 en 4 zitten ook bij ons in de klas. De juf legt ons om beurten iets uit en daarna gaan wij zelfstandig aan de slag. Dat kunnen we al heel goed. Vaak doen we ook iets samen. Daar leer je goed van samen te werken.
 
Dit leren wij:

In groep 5 werken we met Snappet. We gebruiken geen werkboeken maar tablets om onze lessen te maken. We gebruiken Snappet voor rekenen, spelling, automatiseren en woordenschat. Voor taal gebruiken we soms een lesboek en een schrift zodat we toch nog wel schrijven. 

We gaan we verder met de tafels bij rekenen. Halverwege het jaar komen de deeltafels erbij, maar als je de tafels onder de knie hebt, lukken de deeltafels ook wel. Verder maken we sommen tot 1000.  

We lezen nog heel veel, dat is ook nodig, omdat wij ook moeten leren begrijpen wat de opdrachten en vragen zijn. Dit heet Begrijpend Lezen. Dat is een heel belangrijk vak op school. Begrijpend lezen heb je bij alle vakken nodig!
Vanaf groep 5 krijgen wij ook geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zijn opgenomen in themaonderwijs. Dat heet IPC. We doen veel onderzoekjes en leren veel door samenwerken. Ook de creatieve vakken vallen hieronder. In totaal werken we hier drie middagen per week aan.

Gym hebben we 2x per week, op dinsdag en vrijdag, 1x met een vakleerkracht en 1x met juf Kim.
 

Huiswerk:

Het zou fijn zijn als ouders/verzorgers samen met hun kind(eren) willen werken aan het huiswerk.
  • Spellingkampioen: het wekelijks inoefenen van een reeks woorden. De kinderen krijgen de woorden mee naar huis. Briefje een keer kwijt? Geen nood. Hier staan de woorden ook. 
  • De tafels  van 6 t/m 9 zijn nieuw dit jaar en de andere tafels worden herhaald.
  • Het zou fijn zijn als de ouders ook thuis iedere dag willen lezen met hun kind.
     
Oefensites:

Op de computer kunnen wij ook veel leerzame dingen doen. Dat doen we op school ook regelmatig. Maar thuis kan dat ook. Hier zijn een paar sites, die voor groep 5 leuk zijn:

delen met rest
www.tafelsoefenen.nl
www.tafels-oefenen.nl
oefenen voor de cito-toetsen
woordentrainer
jufbetty