GROEP 4

Dit zijn wij:

Wij zitten in groep 4. Wij hebben les van juf Linda en juf Kim. Groep 3 en 5 zitten ook bij ons  in de klas. De juf legt ons om beurten iets uit en daarna gaan wij zelfstandig aan de slag. Dat kunnen we al heel goed. Vaak doen we ook iets samen. Daar leer je goed van samen te werken. 

Dit leren wij: 

In groep 4 werken wij met Snappet. Wij werken dan niet meer uit werkboeken maar op een tablet. De vakken rekenen, spelling, automatiseren en woordenschat doen wij op de tablet. Voor taal gebruiken we wel lesboeken. Schrijven vinden we ook belangrijk en daarom doen we dat 5x per week.

We leren de tafels. Hier oefenen we veel mee. Het is de bedoeling dat we de tafels ook thuis gaan oefenen. Als we een tafel kennen, krijgen we een sticker op ons tafeldiploma. Verder maken we sommen tot 100 en leren we klokkijken en meten.
Bij spelling leren we hoe we woorden moeten schrijven. We krijgen elke dag een dictee.
In groep 4 lezen we nog heel veel. Elke dag gaan we 15 minuten stillezen. Ook krijgen we les in hoe wij moeilijkere woorden kunnen lezen. Het is de bedoeling dat we ook thuis blijven oefenen met lezen zodat wij mooie boeken kunnen lezen. 

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zijn opgenomen in themaonderwijs. Dat heet IPC. We doen veel onderzoekjes en leren veel door samenwerken. Ook de creatieve vakken vallen hieronder. In totaal werken we hier drie middagen per week aan.

Gym hebben we 2x per week, op dinsdag en vrijdag, 1x met een vakleerkracht en 1x met juf Kim.

Huiswerk:

Het zou fijn zijn als ouders/verzorgers samen met hun kind willen werken aan het huiswerk:
  • Spellingkampioen: het wekelijks inoefenen van een reeks woorden. De kinderen krijgen de woorden mee naar huis. Briefje een keer kwijt? Geen nood. Hier staan de woorden ook. 
  • Tafels worden regelmatig meegegeven naar huis om deze thuis te oefenen. De kinderen moeten de tafels 1 t/m 5 en 10 aan het eind van groep 4 kennen, zowel heen, terug als doorelkaar. Er zijn leuke spelletjes te vinden op internet om de tafels thuis te oefenen.
  • In groep 4 wordt veel gelezen op school. Het zou fijn zijn als de ouders ook thuis iedere dag willen lezen met hun kind.
 
Oefensites:

Op de computer kunnen wij ook veel leerzame dingen doen. Dat doen we op school ook regelmatig. Maar thuis kan dat ook. Hier zijn een paar sites, die voor groep 4 leuk zijn:

www.sommenplaneet.nl
oefenen voor de cito-toetsen
bloon
spelletjesplein
woordentrainer
jufbetty