Intern begeleider

Onze IB'er:
Onze intern begeleider (I.B.-er) is juf Anita Hoekstra. Zij coördineert de leerlingenzorg op onze school, daarvoor is zij twee dagen per week, op de maandag en dinsdag tussen ca 10.00-14.00 uur, op school aanwezig.

Werkzaamheden:
De interne begeleider is het aanspreekpunt voor cognitieve, sociale en didactische problemen in een groep of bij individuele leerlingen. Daarnaast is zij contactpersoon voor het samenwerkingsverband. Zij is het overkoepelende aanspreekpunt in het proces van zorg voor onze leerlingen. Zij houdt de toetskalender bij en adviseert en ondersteunt leerkrachten bij het onderwijskundig proces. Indien nodig observeert ze leerlingen. Kortom, zij bewaakt de gehele leerlingenzorg, die is neergelegd in ons zorgplan.

Links voor ouders m.b.t. de zorg:
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT