Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per twee weken op vrijdag. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze via Klasbord Ouderapp. Tevens kunt u het Schoelblattie vinden op onze hoofdpagina. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT